Korona

Korona

Vi følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og har iverksatt følgende tiltak i hele vår organisasjon:

Vi har desinfiserende middel tilgjengelig i alle soner på våre anlegg, tilgjengelig både for kunder og våre medarbeidere.

Vi har iverksatt økt renhold på alle våre anlegg, og desinfiserende tiltak på særlig utsatte soner (som toaletter, dørhåndtak, mm.)

Ansatte som kan være utsatt for smittefare, eller har symptomer som kan tyde på smitte, møter ikke på jobb.

Vi ber alle våre kunder om å ha lav terskel for å avlyse eller utsette besøk ved dårlig form, eller mistanke om smittefare. Vi er selvsagt fleksible med endring av tidspunkter for serviceavtaler, utleveringer og annet.

Vi håndhilser ikke, og unngår all kroppskontakt i våre møter.
Videre oppfordrer vi alle våre kunder til å sette seg godt inn i Folkehelseinsittuttets anbefalinger i møte med koronaviruset:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ →

Hensynet til folkehelsa, og helsesituasjonen til våre kunder og medarbeidere, har naturligvis den aller høyeste prioritet. Vi følger situasjonen tett, og er klare for å implementere flere og sterkere tiltak om det blir nødvendig.

Du kan være trygg på at vi gjør alt vi kan for å ivareta alle våre kunder, og vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha om vår håndtering av denne situasjonen.