Om oss

Din lokale totalleverandør til kontoret

Kontorvarehuset ble stiftet i 1987 og er heleid av ansatte. Gjennom kvalifiserte medarbeidere samt gode løsninger og produkter vil vi vise våre kunder at det å velge lokalt både er smart og lønnsomt!

Vi dekker hele spekteret av kontormaskiner, vi fyller dine rekvisitaskap, vi leverer komplette IT- systemer og vi innreder og møblerer dine lokaler. Nærhet til våre kunder forplikter, og vi er med deg også etter leveransen.

Velkommen til oss!

 

Miljøpolitikk for Kontorvarehuset Møre og Romsdal AS

Vi vil være dedikert i vårt arbeide for å kunne yte best mulig service, samtidig som vi ivaretar både sunnhet og trygghet for alle våre ansatte og minimere vår negative påvirkning på miljøet. Vi vil rette vår drift etter relevant miljølovgivning, og etterstrebe forebyggende tiltak i forhold til miljø på alle måter i vår daglige drift. Aktivt jobbe for å fremme resirkulering, internt og blant våre kunder og leverandører.

Minimalisere utslipp gjennom valg av produkter og midler i vår daglige drift. Samt fremme et produktspekter som minimerer påvirkningen på miljøet under både produksjon, distribusjon og bruk. Videreformidle vårt miljøengasjement til alle våre kunder og interessenter og oppfordre de til å støtte dette engasjementet.

Etablere og vedlikeholde et miljøstyringssystem, styrke våre ansattes bevissthet og kunnskap om miljø og forbedre vår miljøpresentasjon. Fastholde nære relasjoner til myndigheter, organisasjoner og øvrige interessenter samt aktivt frigi informasjon om vårt miljøprogram og resultater.

Org nr 843 138 292